Vasos comunicants

Pressió atmosfèrica, Pressió hidrostàtica, Fluids

0

Professor / divulgador

Núria Subirà Blàzquez

Centre educatiu

Institut Lluís Companys (Tordera)

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

  • Dos recipients per a líquids (poden ser de diferents mides i volums; per exemple, ampolles de plàstic tallades).
  • Tub transparent.
  • Galleda gran.
  • Colorants (opcional).

Com ho fem?

  1. Omplim els recipients amb aigua, és pot afegir colorant a l'aigua perquè l'experiment sigui més visual.
  2. Plantegem el repte de passar el líquid d'un recipient a l'altre amb l'ajuda del tub.
  3. Omplim totalment el tub amb aigua (és important que no quedi cap bombolla d'aire a dins) i es mostra com passa l'aigua d'un recipient a l'altre col·locant los a diferents alçades.

Què observem?

  • S'observa que el líquid sempre s'iguala en els dos recipients fins a arribar a la mateixa altura. Això és a causa de la mateixa pressió atmosfèrica que suporten (existeix la mateixa pressió hidrostàtica en tots els punts situats en una mateixa zona horitzontal i, per tant, sobre aquests punts el líquid es troba a la mateixa altura).

Paraules clau

Pressió atmosfèrica, Pressió hidrostàtica, Fluids

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

30 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades

https://ca.m.wikipedia.org/wiki/Vasos_comunicants

https://www.youtube.com/watch?v=ej5WpIxELzI