Referència ISSN

issnimage-2.jpg

El conjunt d'experiències, La revista d'experiències, és una publicació digital periòdica (anual) i com a tal té número de registre ISSN (International Standard Serial Number) que és un codi internacional d'identificació de revistes, diaris... per tal d'identificar correctament les publicacions seriades.

ISSN: 2564-8756
Títol Clau: Ciència entre tots
Títol abreviat: Ciènc. tots

això permet al professorat o divulgadors que hi publiquin fer-ne referència com a publicació ens els concursos de trasllat, de mèrits... Només cal fer referència a les característiques principals de l'article i a l'ISSN.Seguint la proposta del TermCAT la referència s'hauria de fer:

COGNOMS, Nom. "Títol de l'article". Ciència entre tots. Any XXXX.
ISSN 2564-8756
<adreça electrònica> [Consulta: dia mes any] 

Per exemple:

CASELLAS GISPERT, Octavi. "Boles invisibles". Ciència entre tots. Any 2016.
ISSN 2564-8756
<http://www.cienciaentretots.cat/ca/les-experiencies/la-revista-d-experiencies/boles-invisibles/> [Consulta: 4 de març de 2017]

 

Depèn de quins concursos de trasllat, de mèrits, etc...participeu, us demanaran un certificat de la direcció de la revista conforme l'article està publicat. Demaneu-nos-el, estarem encantats de facilitar-vos-el.