El joc

Joc de l’ADN, edició 2018


Proposta

Trobar un fil conductor per passar per diferents parades de la fira proporcionant una idea de cohesió al visitant/alumnat.

El professorat lliurarà a l’alumnat del seu centre/grup un ADN amb la numeració per tal d’anar a les parades assenyalades i aconseguir  bases nitrogenades (Adenina (A), Guanina ( G), Citosina ( C) i Timina ( T)) . 

Al Punt Joc de l’ADN (al costat del Punt d’Informació) es donaran ADN als visitants que vulguin participar en aquest joc/gimcana.

A cada parada es farà una pregunta al visitant/alumnat sobre l’experiència que s’hi mostra i quan aquest encerti la resposta se li entregarà una base nitrogenada  (gomet) que haurà d’enganxar al lloc adient del seu ADN . 

Un cop aconseguit l'ADN omplert, el participant haurà d’anar al Punt Joc de l'ADN. En aquest punt es comprovarà que l’alumnat/visitant hagi fet el recorregut sencer i, si és el cas, se li lliurarà un detall/regal  de la fira.

premi-joc.jpgEls ADNs omplerts s’aniran penjant  formant un gran mural. 

Què necessitem?

Que cada taula o paradeta pensi una qüestió sobre la seva experiència.  Si l’alumnat/visitant encerta la resposta se li lliurarà la base nitrogenada (gomet) corresponent.

ADN i bases nitrogenades

Cada parada disposarà d’ADN perquè els seus alumnes participin en el joc.

A cada taula hi haurà les bases nitrogenades (gomets) per tal de donar als participants que contestin positivament  la qüestió plantejada.