El joc

 Energies renovables, edició 2021


Proposta

Trobar un fil conductor per passar per diferents parades de la fira proporcionant una idea de cohesió al visitant/alumnat. 

El professorat lliurarà a l’alumnat del seu centre/grup una targeta amb diferents  fonts d'energia renovables enumerades per tal d’anar a les parades assenyalades i aconseguir un gomet que s'haurà d'enganxar al lloc adient.

Al Punt Joc es donaran targetes als visitants que vulguin participar en aquest joc/gimcana.

A cada parada es farà una pregunta al visitant/alumnat sobre l’experiència que s’hi mostra i quan aquest encerti la resposta se li entregarà un gomet que haurà d’enganxar a la targeta. 

Un cop s'ha aconseguit omplir la targeta, el participant haurà d’anar al Punt Joc. En aquest punt es comprovarà que l’alumnat/visitant hagi fet el recorregut sencer i, si és el cas, se li lliurarà un detall/regal  de la fira.

Les targetes plenes s’aniran penjant  formant un gran mural. 

Què necessitem?

Que cada taula o paradeta pensi una qüestió sobre la seva experiència. Si l’alumnat/visitant encerta la resposta se li lliurarà un gomet.

Gomets

Cada parada disposarà de targetes perquè els seus alumnes participin en el joc.

A cada taula hi haurà gomets per tal de donar als participants que contestin positivament  la qüestió plantejada.

 

Degut a la pandèmcia COVID 19 no és possible fer la fira presencial, i la visita virtual no té el joc associat.