El joc

Joc  Destil·lem la Ciència : una mirada a les dones científiques i tecnòlogues, edició 2019


Proposta

Trobar un fil conductor per passar per diferents parades de la fira proporcionant una idea de cohesió al visitant/alumnat. Aquest any, el joc vol ser un homenatge a totes les dones científiques i tecnòlogues que han tingut un paper important en la ciència i, en la majoria dels casos, han quedat en l'anonimat. 

El professorat lliurarà a l’alumnat del seu centre/grup un baló amb la numeració per tal d’anar a les parades assenyalades i aconseguir  noms de reconegudes científiques de la història de la ciència.

Al Punt Joc Destil·lem la Ciència  (al costat del Punt d’Informació) es donaran balons als visitants que vulguin participar en aquest joc/gimcana.

A cada parada es farà una pregunta al visitant/alumnat sobre l’experiència que s’hi mostra i quan aquest encerti la resposta se li entregarà una etiqueta amb el nom d'una científica que haurà d’enganxar al lloc adient del seu baló . 

Un cop s'ha aconseguit omplir el baló, el participant haurà d’anar al Punt Joc Destil·lem la Ciència. En aquest punt es comprovarà que l’alumnat/visitant hagi fet el recorregut sencer i, si és el cas, se li lliurarà un detall/regal  de la fira.

Els balons plens s’aniran penjant  formant un gran mural. 

Què necessitem?

Que cada taula o paradeta pensi una qüestió sobre la seva experiència. Si l’alumnat/visitant encerta la resposta se li lliurarà una etiqueta amb el nom d'una científica.

Noms de científiques

Cada parada disposarà de balons perquè els seus alumnes participin en el joc.

A cada taula hi haurà etiquetes de noms de científiques per tal de donar als participants que contestin positivament  la qüestió plantejada.