Enviar experiència

Per enviar una experiència per a la seva publicació cal tenir en compte aquestes recomanacions:

Ha de ser una experiència concreta i ben definida ("Volcà de colors", "L'ou que entra a l'ampolla"...), no pot ser un conjunt d'experiments diversos sobre una temàtica general (pressió, genètica, trigonometria...).

Cal referenciar una sola experiència encara que a la fira, en una parada, en presentem moltes fent un conjunt temàtic.

Recomanem que l'autoria sigui d'una sola persona perquè, encara que es pot publicar de manera compartida, no està clar que després el certificat sigui vàlid com a publicació en concursos de mèrits, de trasllats... Si un centre/institució presenta vàries experiències i hi ha diferents professors/divulgadors aleshores cada persona pot publicar (individualment) una experiència.

Cal tenir present que la fitxa ha de ser una ajuda (molt detallada) per al professorat, alumnat o ciutadania que vulgui reproduir l'experiment.

Abans d'enviar-la a través del formulari cal tenir ben definits tots els camps.

Són molt importants els camps que permetran realitzar i facilitar la cerca a la base de dades:

Any de publicació
Desplegables Matemàtiques, Física, Química... Tecnologia amb subnivells temàtics (almenys se n'ha de definir un)

Paraules clau
Grau de dificultatEs pot reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos

És indispensable adjuntar-hi una imatge en format apaïsat (4x3) representativa de l'experiència (cal tenir present els drets d'autor).

És recomanable (però no obligatori) complementar l'experiència amb un vídeo curt (no més de 2 minuts). Idealment hauria de tenir una portada amb el nom de l'experiència, l'autoria i el logotip de Ciència entre tots (format 4x3 o format 16x9).


 

Formulari per publicar una experiència

Grau de dificultat *
La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?*
Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari
Tinc un vídeo [durada màxima 2 minuts]