La fira

Quan i què?

El 13 d'abril de 2024  tindrà lloc la 10a edició de Ciència en equip, abans anomenada ciència entre tots. Una fira de la ciència protagonitzada bàsicament per alumnat de secundària de diferents instituts de les comarques gironines i adreçada a tota la ciutadania (alumnat d’infantil, primària i secundària, joves universitaris, professorat, famílies…). 

On?

Ciència en equip s’ubica al centre de Girona per potenciar la participació ciutadana, concretament a les places de l’Hospital i Pompeu Fabra i també al Pati de les Magnòlies (Seu de la Generalitat) i la plaça dels Manaies.

Qui?

La iniciativa va néixer del seminari Física en Context i del Centre de Recursos Pedagògics del Gironès però amb vocació d’estendre’s entre l’alumnat i professorat de les matèries científiques (física i química, biologia i geologia, matemàtiques i tecnologia) dels instituts de les comarques gironines. És en aquest sentit que continuem animant al professorat a participar-hi amb grups d’alumnes motivats per la ciència.

A la fira també hi participen molts científics i divulgadors de les nostres comarques, d’arreu de Catalunya i també de l’Estat Espanyol. És especialment rellevant la participació de professorat de l’àmbit científic/tecnològic de la Universitat de Girona.

 

Qui més?

A la fira també estan convidats a participar-hi el professorat (i a través d’ells l’alumnat) dels àmbits científics de les Universitats catalanes, els grups de l’ICE de la UdG i de qualsevol universitat, els grups de ciències, matemàtiques i tecnologia del CESIRE, diversos investigadors d’instituts de recerca (IFAE, ICFO…), societats científiques (Societat Catalana de Física, Societat Catalana de Química...)  i divulgadors científics d’arreu de l’Estat Espanyol (participants habituals de Ciencia en Acción, Ciència al Carrer…).

Dissabte 13 d'abril

De 9 a 10

Durant aquesta hora els centres i els divulgadors prepararan les seves experiències i recolliran la documentació a l'estand de recepció.

De 10 a 2

A partir de les 10 i durant el matí cada grup d’alumnes (d’ESO, batxillerat o cicles formatius) i divulgadors realitzarà de forma continuada (sense horari) l’experiment o conjunt d’experiències que volen mostrar al públic. El professorat dels instituts serà el dinamitzador/engrescador/coordinador d’aquesta iniciativa tot intentant que l’alumnat sigui realment el protagonista d’aquesta experiència.

Al llarg de tot el matí l'alumnat i els ciutadans poden participar al "Joc ciència per a la millora social" una mena de gimcana que els acompanya a visitar alguns estands de la fira i a respondre algunes qüestions que se li plantegen. En finalitzar amb èxit el joc es podrà recollir un petit detall científic.

De 2 a 3

La fira s'acaba i els participants recullen el material de les experiències i recullen les deixalles que han generat

Dinar

En acabar la fira s’ofereix (3 de la tarda) al professorat i als divulgadors científics un dinar, al CRP del Gironès, per poder intercanviar opinions i experiències.

Material

La logística del transport anirà a càrrec de cada centre (suport de les famílies, AMPA…) així com el material que s’utilitzi en el taller (també el fungible).

Difusió
A cada edició de la fira es realitza un cartell per a difondre-la als centres educatius, a la premsa, a diferents espais de la ciutat de Girona… Podeu descarregar-vos el cartell de Ciència en equip, en format pdf.


La informació de la fira Ciència en equip es farà arribar prèviament als mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisió) per tal que la facin conèixer a la ciutadania. També se n’informarà a l’alumnat (i famílies) dels centres educatius per tal assegurar l’èxit d’assistència de públic el dia de la fira.


En aquesta web es recolliran propostes d’experiències dins l'apartat Les experiències / Cercador d'experiències. Per fer-ho possible, prèviament a la fira, el professorat farà arribar a través del formulari de l'apartat Les experiències / Enviar experiència una fitxa tipus que contindrà la informació bàsica així com documentació visual (imatge i/o vídeo) de la seva proposta.