Generació de corrent elèctric amb bobines i camps magnètics

Faraday, Bobina, Corrent

0

Professor / divulgador 

Jordi Tordera Soler

Centre educatiu

INS Anton Busquets i Punset

Any de presentació a Ciència entre tots

2018

Llistat de material necessari

  • Bobina de cable de coure esmaltat
  • Imants
  • Proforma d'ampolla de PET amb tap
  • Bombeta d'1,5 V

Com ho fem?

  1. Enrotllem unes 400 espires entorn la proforma formant una bobina.
  2. Col·loquem, al seu interior, imants circulars ajustats al diàmetre de la proforma. Podem connectar una bombeta per veure si s'encén al sacsejar l'estri degudament tapat per evitar que marxin els imants.

Què observem?

  • Es genera un corrent d'entre 0,5 V i 1V, en funció de la velocitat dels imants dins la bobina.
  • Amb un oscil·loscopi es pot veure la relació entre la longitud del moviment i la freqüència del mateix.
  • La velocitat del moviment augmenta el valor de la tensió generada.

Paraules clau

Faraday, Bobina, Corrent

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

5 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?