Calibrem un dinamòmetre

Força, molla, llei de Hooke.

0
 • Any de presentació
  • 2021
 • Assignatura
  • Matemàtiques
  • Física
 • Matemàtiques
  • Canvi i relacions
 • Física
  • Dinàmica (forces)

Docent

Consol Duran Vila, Enric Sansalvador Boadas, Rafel Juanola Bailina , Toni Raich Trilla i Magda LLach Vila

Centre educatiu

Institut Josep Brugulat

Any de presentació a Ciència entre tots

2021

Llistat de material necessari

 • Xeringa
 • Molla
 • Filferro
 • Pistola de silicona
 • Cordill
 • Bàscula
 • 5 o 6 objectes de masses diferents
 • Cinta mètrica
 • Calculadora
 • Paper i Llapis

Com ho fem?

1. Mesura la longitud de la molla abans de penjar-hi res. Serà la nostra x0.
2. Mesura la massa (en kg) de l'objecte que penjarem del dinamòmetre.
3. Calcula el pes d'aquest objecte fent servir P=m.g.
4. Penja l'objecte del dinamòmetre i mesura la longitud total de la molla. Serà la x.
5. Calcula el desplaçament de la molla fruit de penjar l'objecte fent x-x0.
6. Repeteix els passos 2, 3, 4 i 5 per a tots els objectes que tenim.
7. Representa el pes P (N) en funció del desplaçament de la molla x-x0 (m).
8. Calcula'n el pendent d'aquesta recta, és la k de la molla, que ens dóna la relació entre m i N.
9. Calibra la xeringa de manera que identifiquem longitud desplaçada amb força aplicada.

Què observem?

A mesura que pengem objectes amb masses més grans, la longitud que es desplaça la molla també es fa més gran. Arriba un moment, però, que la molla no dóna per més i no es desplaça més a mesura augmentem la massa de l'objecte penjat..

Paraules clau

Força, molla, Hooke

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

100 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

No