Un joc geomètric: el Tangram

Tangram, Geometria, Construcció geomètrica

0

Professor / divulgador 

Oscar Senabre Gómez

Centre educatiu

Institut Lluís Companys (Tordera)

Any de presentació a Ciència entre tots

2018

Llistat de material necessari

 • Peces retallades i plastificades del joc de Tangram.
 • Full amb 36 figures geomètriques que es poden construir amb les peces del joc distribuïdes en 6 files i 6 columnes.
 • Solucions del full de figures geomètriques (amb les particions de les peces).

Com ho fem?

 1. Formem equips de 2 o 3 alumnes.
 2. Disposem d’un full amb les figures geomètriques que es poden construir amb les peces del Tangram. El full contindrà 36 figures distribuïdes en 6 files i 6 columnes.
 3. Cada grup ha de construir una figura que serà triada a l’atzar.
 4. Amb dos daus triem la fila i la columna de la figura que han de construir.
 5. A mesura que els grups van resolent la figura, el portaveu del grup aixeca la mà i es comprova que la figura està correctament realitzada.
 6. Podem atorgar puntuacions al grups depenent de la rapidesa en la construcció de la figura. Per exemple: 3 punts al primer grup, 2 punts al segon i 1 punt al tercer.
 7. Per últim, farem recompte de la puntuació obtinguda per cadascun dels grups després d’haver construït unes quantes figures i declararem l’equip guanyador.

Què observem?

 • En aquesta pràctica treballarem el desenvolupament de les relacions espacials que afavoreixen la imaginació i la lògica i amb la qual l’alumnat aprendrà estratègies per resoldre posteriorment problemes matemàtics.
 • A més, l’alumnat adquirirà coneixements que serviran de base per construir una geometria formal i axiomatitzada posteriorment. Aprendran a ser capaços de descriure, representar i construir un objecte geomètric i milloraran la visió espacial. Amb la construcció de les figures del Tangram desenvoluparem la creativitat i les capacitats intel·lectuals i psicomotrius.

Paraules clau

Tangram, Geometria, Construcció geomètrica

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

De 10 a 15 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?