Trencaclosques d’elements químics de l’entorn

Elements químics, Química quotidiana, Trencaclosques

0

Professor / divulgador 

Elisabet Barbero

Centre educatiu

Institut Montilivi

Any de presentació a Ciència entre tots

2019

Llistat de material necessari

Material imprès:

  • Panells informatius.
  • Diagrames base. 
  • Porcions de trencaclosques.

Com ho fem?

L'activitat consisteix a trobar els diagrames que representen la composició en elements químics a l’Univers, l’atmosfera, l'hidrosfera, l’escorça terrestre i els éssers vius.

  1. Cal resoldre un trencaclosques: les peces del trencaclosques són les mateixes porcions dels diagrames, amb el nom de l’element, i s’ordenen a partir d’informació exposada en panells de cadascun dels contextos (Univers, atmosfera, hidrosfera, escorça terrestre i éssers vius).
  2. En aquest format l'activitat és senzilla de resoldre. Tot i així, l’activitat original a partir de la qual es va elaborar aquesta adaptació consisteix en una sessió d’una hora de treball en grup, a classe. En aquest cas cada alumne/a té una fotocòpia amb els diagrames buits, i per grups disposen de fitxes informatives menys evidents que en la versió anterior i una fitxa que conté totes les porcions i percentatges a ordenar.

Què observem?

  • Aconseguim treballar els elements químics de l’entorn d’una forma més significativa, ja que els alumnes poden entendre d’on surten les proporcions de la composició.
  • A més, poden gaudir de fer-ho en grup i per reptes: resoldre el trencaclosques.

Paraules clau

Elements químics, Química quotidiana, Trencaclosques

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

1 hora

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?