Química en colors

Redox, Indicadors

0

Professor / divulgador 

Ramón Bellapart

Centre educatiu

Universitat de Girona

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

 • Vasos de precipitats
 • Bidó de residus.
 • Pinzells i cartolines.
 • Sucre
 • Permanganat de potassi.
 • Gluscosa
 • Indicadors vàris.
 • Dissolucions de diferent acidesa/basicitat (vinagre, suc de llimona, NaOH, bicarbonat etc).
 • Baló de 1L.

Com ho fem?

Jugarem amb els colors de la química a través de 3 experiències:

- Coneixem molts colors de la química però n'hi ha alguns que ens són molt útils per determinar la concentració d'una dissolució desconeguda o del pH d'una dissolució, aquests colors són els provinents del que s'anomenen INDICADORS:

1. Pintarem i dibuixarem amb àcids i bases (incolors) un cop acabat el dibuix el ruixarem en indicador i observarem un canvi de color, però ull! podrem escollir de quin color volem el nostre dibuix utilitzant l'indicador adecuat.

 

2. Però no només hi ha colors en la química gràcies als indicadors. Hi ha substàncies que per si soles ja tenen coloració i encara és més divertit quan aquesta mateixa substància canvia de color segons el seu estat d'oxidació! Observarem la reducció de l'ió Mn7+ (amb una dissolució de permanganat de potassi) en medi bàsic (NaOH) i utilitzant el sucre com a reductor. 

En aquesta reacció redox es poden observar els diferents colors que prenen cadaun dels ions del Mn, sense cap indicador.


3.Per últim i per recollir els dos conceptes observats anteriorment sobre les reaccions redox i els indicadors durem a terme una experiència fàcil però alhora soprenent. Es tracta de posar unes gotes de blau de metilè en una dissolució de glucosa, aquesta queda tenyida de color blau degut a que l'indicador blau de metilè està oxidat, amb el pas del temps, la glucosa va reduint al blau de metilè i la dissolució queda incolora, però! al moure enregèticament la dissolució aquest blau de metilè es torna a oxidar amb l'oxigen de l'aire i la dó torna a quedar de color blau.

Què observem?

 • A l'experiència 1 veurem com els àcids i bàses canvien de color al afegir-hi un indicador.
 • A l'experiència 2 observarem la reducció del Mn7+, passant per tots els seus nombres d'oxidació (cadaun d'un color característic).
 • Per últim observarem un canvi de color d'una dissolució de glucosa amb blau de matilè només agitant el baló degut a la reducció i oxidació del indicador.

Paraules clau

Redox, Indicadors

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

10 minuts/experiència

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

No