Primera llei de Newton - Principi d'inèrcia

Inèrcia, Forces, Trajectòria

0

Professor / divulgador

Isabel Pont

Centre educatiu

Institut Narcís Xifra i Masmitjà

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

 • Superfície llisa.
 • Dos plans inclinats.
 • Cinta aïllant.
 • Material rígid per construir el cèrcol.
 • Una bola d’acer o vidre.

Com ho fem?

 1. Bola que cau per un pla inclinat: La bola amb una determinada velocitat es mou per una superfície lliure o bé dins d’un cèrcol. Observem que passa i intentem donar-li una explicació
 2. Pilota a qui donem un impuls i fem rodar dins d’un cèrcol: Cal aixecar el cèrcol per fer entrar la pilota dins d’una porteria.
 3. Plantegem les següents qüestions:
  - Per què la pilota no es mou en línia recta?
  - Què passarà si aixequem el cèrcol?
  - Intenta fer un gol a la porteria.

Què observem?

 • Quan la bola cau pel pla inclinat adquireix una velocitat. Aquesta velocitat no es veu alterada quan arriba al punt més baix i per això segueix una trajectòria recta.
 • En el cas del pla que connecta amb el cèrcol, la velocitat canvia de direcció perquè el cèrcol fa una força centrípeta que força un canvi en la direcció de la velocitat. Observem que quan ja no hi ha cèrcol que pugui modificar la direcció de la velocitat la trajectòria és recta.

Paraules clau

Inèrcia, Forces, Trajectòria

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

10 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

No