Predicció genètica (o com serà el vostre fill)

Genètica, al·lels, mitosi

0
 • Any de presentació
  • 2024
 • Assignatura
  • Biologia
 • Biologia
  • Genètica
 • Grau de dificultat
  • Normal
 • Materials casolans i no perillosos
  • Si

Docent 

Joana Palahí Oliveras

Centre educatiu

Institut Escola Salvador Vilarrasa

Any de presentació a Ciència entre tots

2024

Llistat de material necessaris

 • fotocòpies de cromosomes grans plastificats on hi ha espai per anotar el genotip (pot no ser plastificat però llavors no es poden reutilitzar)
 • fitxa descriptiva de com s'hereda el caràcter triat
 • retoladors de pissarra
 • un ordinador amb internet

Com ho fem?

L'experiència consisteix en visualitzar com seria un fill nostre pels caràcters que nosaltres triem.
Es recomana fer l'experiència amb una altra persona de sexe biològic diferent al nostre per simular dos progenitors que engendren un fill/a. Cada persona agafarà una peça cromosòmica (parella de cromosomes homòlegs) pel caràcter triat i anotarà la informació que en podem deduir per l'aparença externa i pels antecedents familiars (genotip). És aconsellable que les persones que participin en l'experiència disposin d'una fitxa informativa que expliqui com funciona la transmissió del caràcter en qüestió.

Per posar un exemple podem triar el caràcter "forma dels ulls". Es tracta d'un caràcter que segueix herència dominant i que es troba al cromosoma 13. L'al·lel que determina la forma "ametllada" és dominant envers l'al·lel que determina la forma rodona. Direm "V" a l'al·lel que dona informació per la forma ametllada i "v" a l'al·lel que dona informació per la forma rodona.
Cada progenitor apuntarà a la peça cromosomica 13 (es tracta de dos cromosomes 13 homòlegs enganxats ) que té impresa el seu genotip.
Algú d'ulls rodons apuntarà "vv" i algú d'ulls ametllats "Vv" o "VV" depenent de com siguin els seus parents més propers.
Cada progenitor doblegarà la parella de cromosomes homòlegs 13 per la meitat (per simbolitzar el procés de mitosi) i la llançarà enlaire. L'al·lel de cada progenitor que quedi cara amunt serà el que passarà al fill/a.
Així si llançant enlaire els cromosomes 13 homòlegs doblegats ens apareixen l'al·lel "v" (pare) i l'al·lel "v", el fill/a tindrà els ulls rodons.

Per acabar es pot utilitzar un generador d'imatges d'intel·ligència artificial per reproduir una imatge de com podria ser el nostre descendent pels caràcters triats. Si només ho fem per un caràcter potser no té sentit però si en triem molts sí. En el nostre cas a la fira de la ciència varem triar els següents caràcters: color dels ulls, color de la pell, color del cabell, tipus de cabell, mida del nas, mida dels ulls, mida de la boca i sexe biològic.

Què observem?

Observem com es transmeten els caràcters genètics de pares a fills. En la nostra experiència no incorporem la "recombinació genètica" que té lloc durant la mitosi per simplificar el procés.
L'ús d'un generador d'imatges d'IA ens pot ajudar a visualitzar millor l'aspecte del nostre fill/a en el cas que hagim triat molts caràcters genètics.

Paraules clau

      Genètica, al·lels, mitosi

Grau de dificultat

        Normal

Durada de l'experiència

       A la fira l'activitat tenia una durada d'uns 10 minuts. A l'aula explicant el funcionament i incorporant almenys 10 caràcters pot durar entre 90 i 120 minuts.

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades [anota-ho si disposes de referències interessants]

L'experiència està basada en una activitat disponible a la següent pàgina web: https://www.larubiscoeslomas.com/baby/