Osmosi a la cuina

Osmosi, hipertònic, hipotònic

0
 • Any de presentació
  • 2023
 • Assignatura
  • Biologia
 • Biologia
  • La cèl·lula
 • Grau de dificultat
  • Fàcil
 • Materials casolans i no perillosos
  • Si

Docent 

Isabel Triola Teixidor

Centre educatiu

INS Vallvera

Any de presentació a Ciència entre tots

2023

Llistat de material necessari

 • vasos de precipitats
 • aigua destil·lada
 • aigua de l’aixeta
 • vinagre
 • sal
 • un pot de vidre amb rosca
 • tres fulles de col i/o enciam de la mateixa mida
 • tres ous
 • tres óssos de goma

Com ho fem?

TRES SENZILLS EXPERIMENTS PER DEMOSTRAR L'OSMOSI:

Experiment 1. Ous hipertònics:
1. Agafa el pot de vidre amb rosca i emplena’l de vinagre.
2. Posa els 3 ous al pot de vidre amb vinagre i tapa’l.
3. Deixa els ous amb vinagre durant 48h a temperatura ambient.
4. Treu els ous i observa la textura que ha quedat.
5. Agafa un vas de precipitats i afegeix 150 ml d’aigua destil·lada.
6. Agafa un altre vas de precipitats i afegeix 150 ml d’aigua saturada amb sal comuna.
7. Afegeix a cada un dels vasos de precipitats amb aigua un dels ous tractats amb vinagre.
8. Observa el comportament de la membrana de l’ou. Si és necessari deixa els ous a l’aigua durant unes hores per veure clarament les diferències.

Experiment 2. Turgència de l’enciam:
1. Agafa un vas de precipitats i afegeix 150 ml d’aigua de l’aixeta.
2. Agafa un vas de precipitats i afegeix 150 ml d’aigua destil·lada.
3, Agafa un altre vas de precipitats i afegeix 150 ml d’aigua saturada amb sal comuna.
4. Introdueix un tall de fulla de col o enciam dins cada un dels tres vasos de precipitats o observa l’estat de la fulla transcorregut un temps.

Experiment 3. Óssos mutants:
1. Agafa 3 vasos de precipitats i afegeix 100 ml d’aigua destil·lada.
2. Afegeix un ós de goma a cada vas de precipitats.
3. Afegeix una cullerada rasa de sal comuna al segon vas de precipitats.
4. Afegeix 5 cullerades molt plenes de sal comuna al tercer vas de precipitats.
5. Deixa reposar durant 24h a temperatura ambient.
6. Observa els canvis dels óssos comparant-los amb els 3 óssos que no s’han fet servir per l’experiment.

Què observem?

L'osmosi és la capacitat que té l'aigua de travessar la membrana plasmàtica, que es comporta com una membrana semipermeable. Depèn de la diferència de concentració entre els líquids extracel·lular i intracel·lular i ve determinada per la presència de sals minerals i molècules orgàniques dissoltes.
Els medis aquosos separats per membranes semipermeables poden tenir diferents concentracions, i s'anomenen:
- Hipertònics: medi que té MAJOR CONCENTRACIÓ DE SOLUTS en el medi exterior en relació amb el medi interior de la cèl·lula. La cèl·lula tendeix a perdre aigua
- Hipotònics: medi que té MENOR CONCENTRACIÓ DE SOLUTS en el medi exterior en relació amb el medi interior de la cèl·lula. Es produeix una entrada d'aigua cap a la cèl·lula
-Isotònics: medi que té IGUAL CONCENTRACIÓ DE SOLUTS dintre i fora de la cèl·lula. No es produeixen canvis en el volum ni la forma de les cèl·lules.

QUÈ ES VOL DEMOSTRAR?
Que les molècules d'aigua difonen des dels medis hipotònics cap als hipertònics provocant un augment de la pressió sobre la cara de la membrana del compartiment hipotònic, anomenada pressió osmòtica. Com a conseqüència del procés osmòtic es pot assolir l'equilibri, igualant-se les concentracions, i aleshores els mitjans seran isotònics, és a dir, que tenen la mateixa concentració

Què passa amb les nostres cèl·lules si les sotmetem a diferents condicions osmòtiques?

Quan les cèl·lules estan en una solució hipertònica, per igualar concentració alliberen aigua, quedant-se arrugades i seques, cosa que pot acabar provocant la seva mort (fenomen de plasmòlisi). Quan la dissolució és hipotònica, les cèl·lules tendeixen a agafar aigua i inflar-se, provocant, en ocasions, la ruptura o lisi cel·lular (fenomen de turgència).

Paraules clau

Osmosi, hipertònic, hipotònic

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

1 hora aproximadament de preparació (per observar resultats es necessita més temps: 24-48 hores)

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades

https://www.youtube.com/watch?v=WjUp7Gjd8bY 
http://www.xtec.cat/~xbustins/osmoveg1.htm