Ones

Ones, Velocitat de propagació, Oscil·lació

0
 • Materials casolans i no perillosos
  • Si

Professor / divulgador

Xavier Muñoz

Centre educatiu

Institut Narcís Xifra i Masmitjà

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

 • Pals de pinxos.
 • "Xuxes"
 • Cinta americana.
 • Suports de laboratori.

Com ho fem?

Construïm una màquina d’ones amb l’ajuda de cinta americana, pals de pinxos, "xuxes" i un parell de suports. Cal tenir cura de que cada pal quedi equilibrat a banda i banda de la cinta americana (per aconseguir-ho jugarem amb la posició de les xuxes respecte el centre).

Què observem?

Accionem la màquina d’ones per il·lustrar les següents característiques:

 • Freqüència: Nombre d’ones que es propaguen en un segon.
 • Amplitud: Distància màxima que s’allunya una partícula del seu punt d’equilibri.
 • Velocitat de vibració: Vegades per segon que oscil·la una partícula respecte el seu punt d’equilibri.
 • Velocitat de propagació: Distància per unitat de temps que recorre la pertorbació pel medi on es propaga.
 • Longitud d’ona: Distància que ocupa en el medi una ona sencera.

Paraules clau

Ones, Velocitat de propagació, Oscil·lació

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

30 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?