Motor de Beakman

Motor, Electromagnetisme

0
 • Materials casolans i no perillosos
  • Si

Professor / divulgador

Núria Subirà Blàzquez

Centre educatiu

Institut Lluís Companys (Tordera)

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

 • Fil de coure.
 • Bloc de fusta de 20 x 5 cm, aproximadament.
 • Imants potents.
 • Dos suports metàl·lics foradats per sostenir la bobina sobre els imants.
 • Dos pinces de cocodril.
 • Pila de petaca (4,5 V).

Com ho fem?

 1. Collem els dos suports metàl·lics al bloc de fusta, deixant un espai suficient per col·locar els imants al mig.
 2. Amb el fil de coure preparem una bobina en forma d'anella, enrotllant el fil en el mateix sentit unes quantes voltes (amb l'ajut de celo perquè no es desfaci), i la fixem pels dos extrems oposats deixant un fil llarg a cada costat que farem passar pels forats del suport metàl·lic.
 3. Col·loquem els imants sota la bobina i connectem les pinces de cocodril de cadascun dels dos suports metàl·lics a cada born de la la pila de petaca.

Què observem?

Observem la repulsió-atracció que es provoca per la generació d'un camp magnètic dins la bobina, ocasionat pel camp elèctric que interactua amb el camp magnètic dels imants de sota, generant un moviment circular que la fa girar.

Paraules clau

Motor, Electromagnetisme

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

1 hora

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades

https://youtu.be/WIxoQOpP_gE