Mostreig de petxines. Estudi de la biocenosi a la platja

Petxines, Ecosistema, Mostreig

0

Professor / divulgador

Marta Gual

Centre educatiu

Camp d'Aprenentatge d'Empúries

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

  • Guia de malacologia.
  • Fitxa amb les fórmules de càlcul dels paràmetres de l'ecosistema.
  • 5 bosses amb petxines de diferents espècies i en quantitats diferents.
  • Fitxa de l'alumnat.

Com ho fem?

Les 5 bosses representen 5 unitats de mostreig d'una mateixa platja.

1. Es classifiquen les petxines de cada bossa i es posen en grups de la mateixa espècie. Cal tenir en compte no barrejar el contingut de les diferents bosses.
2. Es compten i s'anota el nombre d'exemplars de cada espècie.
3. Se sumen els nombres de totes les mostres de cada espècie.
4. Es calculen paràmetres de l'ecosistema com la freqüència, l'abundància, etc.

Què observem?

Observem la forma, el color i l'estructura interna dels bivalves.
Aprenem a utilitzar una clau dicotòmica.
Entenem el significat d'alguns paràmetres utilitzats en ecologia de comunitats.

Paraules clau

petxines, ecosistema, mostreig

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

20 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades

http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/claus/practica/index.htm
http://www.elrincondelmalacologo.com/Imagenes/Clasificacion%20de%20los%20moluscos.jpg