Missatges secrets...

Reacció, Polímer de cel·lulosa, Iode

0

Professor / divulgador

Verónica Ortiz

Centre educatiu

Institut El Pedró

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

Materials:

 • Bastonets de cotó fluix.
 • Un vas de precipitats.
 • Un polvoritzador.
 • Paper

Reactius :

 • Una llimona.
 • Llet
 • Solució iodada. Va bé un desinfectant amb iode al 1% en aigua.
 • Aigua

Com ho fem?

 1. Exprimim mitja llimona en un vas de precipitats i mullem el bastonet de cotó en el suc de llimona obtingut.
 2. Amb el bastonet impregnat de suc de llimona escrivim un missatge en un full de paper i el deixem assecar.
 3. Un cop sec ruixem amb la solució iodada fent servir el polvoritzador.
 4. Comprovem ara que escrivint un missatge amb llet i repetint el mateix procés d'abans obtenim el mateix resultat.

Què observem?

 • La cel∙lulosa, principal constituent del paper, és un hidrat de carboni i la seva presència es detecta per la coloració blau‐violeta que adquireix el paper quan es mulla en una solució iodada.
 • Degut a que els àcids presents en el suc de llimona i la llet no provoquen coloració amb el iode, l'espai ocupat per l'escriptura feta amb ells manté el color original del paper i apareix revelat el missatge en negatiu.
 • La lectura del missatge s'ha de fer quan aparegui el revelat en el paper, ja que amb el pas del temps va disminuint el color blau‐violat que té.

Paraules clau

Reacció, Polímer de cel·lulosa, Iode

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

15 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades

www.recercaenaccio.cat