Mesura el teu temps de reacció

Temps, Reacció, Estímul

0

Professor / divulgador 

Josep Martí Carreras

Centre educatiu

INS Sant Feliu de Guíxols

Any de presentació a Ciència entre tots

2018

Llistat de material necessari

 • Regle (a prova de cops)
 • Calculadora

Com ho fem?

 1. Prenem una persona que vulgui mesurar el seu temps de reacció visual.
 2. Fem posar la mà oberta al voluntari, perpendicularment al terra.
 3. Disposem el regle al costat de la mà aguantant-lo per l'extrem superior i situant la marca del zero a la part més baixa del palmell de la mà del voluntari.
 4. Advertim el voluntari que deixarem caure el regle i que ell/a l’ha d’agafar per tal que no arribi a terra, però que ho farem sense avisar-lo de cap manera.

Què observem?

 • El temps de reacció és el temps que passa entre que rebem un estímul per algun dels òrgans sensorials i la resposta que donem a aquest estímul. Cada òrgan té un temps de reacció diferent.
 • En aquesta experiència es mesura aquest temps de reacció comptant el temps que la persona triga a agafar el regle un cop l’hem deixat anar. Com que aquest temps és molt difícil de poder-lo mesurar amb un cronòmetre, ho fem mirant quants centímetres ha baixat el regle entre que l’hem deixat anar i la persona l’ha agafat. Com que la caiguda és un moviment uniformement accelerat amb acceleració g = 9.8 m/s2, el càlcul del temps és molt senzill:
  t=√(2∆x/g)
  On Δx és la distància que ha baixat en metres i g l’acceleració de la gravetat.
  O sigui:
  t=0.0452√∆x
  Si posem la distància en centímetres.

Paraules clau

Temps, Reacció, Estímul

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

1 minut

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?