Matrioskes inside out: una interpretació de la teoria atòmica

Matrioskes, Àtom, Art

0

Professor / divulgador 

Jordi Fornos

Centre educatiu

INS Montsoriu

Any de presentació a Ciència entre tots

2018

Llistat de material necessari

  • Nines russes sense decorar
  • Dioversos materials d'art: vernís, pintures, tapaporus, pinzells i paletes.

Com ho fem?

Fem vàries sessions amb diferents dinàmiques (vídeos, explicacions teòriques, esquemes, etc.) amb els alumnes per presentar què és un àtom i com s'estructura la matèria i l'energia a l'espai i al nostre planeta, així com a la vida i a dins nostre. Es parla també de les partícules elementals (des dels quarks) i com estan classificades en famílies. També es parla de l'estructura com a malla de l'espai (teoria del Premi Nobel F. Wilczek) i el temps (S. Hawking) a un nivell general i entenedor per a 2n d'ESO. Tota l'informació es referencia a com s'organitza una nina russa, com a símbol d'aquesta estructuració (model de "capes de ceba concèntriques") i es planteja als alumnes que decorin les nines russes amb la seva interpretació de l'àtom.

Què observem?

Cal deixar als alumnes llibertat per fer un esquema individual de la seva idea d'àtom i després que en facin un de grupal, que decideixin quin és el projecte que més bé interpreta el que ells interpreten que és un àtom. Després, amb l'ajuda del professor, es poden anar detallant i polint les representacions decoratives o artístiques de cada nina.

Paraules clau

Matrioskes, Àtom, Art

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

L'hem dut a terme en 6 sessions d'una hora. És un projecte multidisciplinar, ideal per treballar en col·laboració amb diferents departaments i compartir tasques.

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?