La forma dels líquids

Mescla, Interfase, Arquímedes

0

Professor / divulgador 

Olga Abellà Luna

Centre educatiu

INS Ridaura (Castell d'Aro)

Any de presentació a Ciència entre tots

2018

Llistat de material necessari

Reactius:

 • Alcohol de cremar
 • Oli vegetal
 • Oli de motor
 • Aigua
 • Colorant alimentari (opcional)

Material:

 • Tubs d'assaig
 • Gradeta
 • Compagotes
 • Pipetes
 • Envasos de diferents mides (ampolles, globus, guants de làtex,...)

Com ho fem?

 1. En un tub d'assaig introduim uns ml d'aigua (acolorida o no).
 2. Amb precació, perquè no es mesclin, hi afegim una quantitat similar d'alcohol de cremar (blau). Observem que es diferencien les dues fases. 
 3. Amb l'ajut d'una pipeta agafem una petita quantitat d'oli i amb molta cura submergim la punta de la pipeta sota la interfase i hi deixem anar una gota de qualsevol dels dos olis.

Què observem?

 • La gota d'oli queda atrapada, surant a la interfase entre l'aigua i l'alcohol.
 • Podrem observar la forma esfèrica que adopta l'oli. És la forma natural dels líquids en absència de gravetat (basat en el principi d'Arquímedes, igualant el pes i l'empenyiment).

Paraules clau

Mescla, Interfase, Arquímedes

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

10 - 15 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades

FÍSICA RECREATIVA, Y. Perelman. Ed Martínez Roca, 1971