La birefringència i l'espat d'Islàndia

Birefringància, Refracció, Espat d'Islàndia

0

Professor / divulgador 

Isabel Triola Teixidor

Centre educatiu

INS Vallvera (Salt)

Any de presentació a Ciència entre tots

2018

Llistat de material necessari

  • Fragment d'espat d'Islàndia.
  • Full blanc amb dues ratlles paral·leles dibuixades.
  • Retolador negre.

Com ho fem?

  1. Dibuixem dues ratlles paral·leles amb un retolador negre i dipositem la mostra d'espat d'Islàndia a sobre.
  2. Observem com es veuen les ratlles a través del mineral.

Què observem?

  • La refringència és el canvi de direcció que experimenta un raig de llum al passar d'un mitjà a un altre. En alguns minerals aquest raig de llum, al travessar-lo, es desdobla en dos raigs, fet que provoca que observem dues imatges. Aquest fenomen s'anomena birefringència.
  • La birefringència és una propietat de la matèria transparent que consisteix en el desdoblament d'un feix de llum incident en dos feixos polaritzats linealment en direccions perpendiculars entre sí com si el material tingués dos índexs de refracció diferents.
  • L'espat d'Islàndia és una varietat de calcita transparent que presenta aquesta propietat.
  • Aquest mineral antigament provenia d'Islàndia (d'aquí el seu nom) i es feia servir en demostracions de la polarització de la llum.
  • Després d'observar la birefringència es pot agafar la mostra de mineral i fer-la girar sobre el full lentament de manera que s'observarà com la birefringència té un màxim i un mínim.

Paraules clau

Birefringància, Refracció, Espat d'Islàndia

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

2 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades

http://mineraloloblog.blogspot.com.es/2017/02/espat-dislandia.html
http://www.ub.edu/didactica_ciencies/cmn/dos/fisiques4.htm
https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0084728.xml
https://ca.wikipedia.org/wiki/Birefring%C3%A8ncia
http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/05minerales/05elsminerals.htm