L'energia ''sosté'' el món

Energia eòlica, Energia termoelèctrica, Sostenibilitat

0

Professor / divulgador

José Alberto Méndez González

Centre educatiu

Escola Politécnica Superior (UdG)

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

 • Motors elèctrics de corrent contínua.
 • Mòduls termoelèctrics.
 • Miniturbines eòliques
 • Bombetes (LED)
 • Multímetres
 • Altres components electrònics.

Com ho fem?

 1. Muntem, treballant en equip, els següents dispositius: Un petit aerogenerador eòlic, un generador fotovoltaic i un mòdul termoelèctric.
 2. Una vegada muntats observem com generen electricitat i de quina manera podem aprofitar-la.
 3. Acabem proporcionant dades reals sobre la producció d’energia i plantegem com podem generar-la mitjançant fonts d’energia renovables.

Què observem?

 • Determinem com afecta la velocitat del vent o la mida de les pales del l'aerogenerador en la potència elèctrica generada.
 • Es pot comprovar com es pot augmentar el voltatge o la intensitat del conjunt connectant mòduls fotovoltaics en sèrie o en paral·lel.
 • També veurem com, gràcies als mòduls termoelèctrics, podem generar electricitat amb la calor del nostre propi cos.

Paraules clau

Energia eòlica, Energia termoelèctrica, Sostenibilitat

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

10 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

No