L'energia dels combustibles

Poder calorífic, Combustió, Energies

0

Professor / divulgador

Agnès Oliver

Centre educatiu

Institut Vescomtat de Cabrera

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

 • Avellanes
 • Tap de suro
 • Clip o agulla
 • Tub d'assaig
 • Termòmetre
 • Pinça
 • Proveta graduada
 • Balança
 • Encenedor
 • Aigua (millor destil·lada)

Com ho fem?

1. Pesem una avellana i n'anotem el valor.
2. Punxem l'avellana amb l'agulla i la col·loquem sobre el tap de suro, vigilant que no es parteixi.
3. Prenem, amb la proveta, 10 ml d'aigua i els addicionem al tub d'assaig.
4. Mesurem i anotem la temperatura de l'aigua.
5. Encenem l'avellana amb un encenedor i col·loquem el tub d'assaig amb aigua a uns 2 cm sobre l'avellana.
6. Quan ha acabat la combustió de l'avellana mesurem i anotem la temperatura de l'aigua. Alerta: l'aigua no pot bullir.
7. Pesem l'avellana cremada i n'anotem el valor. 

Què observem?

 • La biomassa (i també els combustibles fòssils) s'utilitzen per generar energia calorífica (escalfar aigua per calefacció, aigua calenta sanitària i en processos industrials, també per produir vapor) i energia elèctrica (en el cas dels combustibles fòssils, com el gas i el fuel).
 • L'energia que allibera l'avellana s'utilitza per escalfar l'aigua. Mesurant la quantitat de massa que ha cremat, l'increment de temperatura de l'aigua i coneixent la quantitat d'aigua escalfada podem saber la quantitat d'energia que ha aportat l'avellana.
 • La quantitat d'energia aportada pel combustible per unitat de massa i/o volum s'anomena poder calorífic i és molt important conèixer el seu valor pels diferents combustibles per valorar quin és el més rendible i eficient quan es realitzen estudis d'instal·lacions de calefacció i/o centrals productores d'energia, així com centrals de cogeneració.

Paraules clau

Poder calorífic, Combustió, Energies

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

15 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades

Tecnologia Industrial 1, McGraw-Hill, Bloc ENERGIES