Juguem amb ''loops''

Loop, Energia mecànica, Energia cinètica i potencial

Professor / divulgador 

Mercè Domínguez Ballart

Centre educatiu

Institut Ridaura

Any de presentació a Ciència entre tots

2019

Llistat de material necessari

 • Peces per muntar el loop (tipus joc).
 • Bales (poden ser de diferent material: vidre, acer, suro,...).
 • Pinces d'estendre roba on hi hem marcat: Ec, Ep o Em.

Com ho fem?

 1. Muntem un circuit amb les peces per fer un loop sencer.
 2. Ajustem, prèviament, l'alçada del carril a la que cal deixar caure la bala perquè tingui prou velocitat per fer el loop.
 3. Suposant fregament negligible, després de fer algunes proves, cal posar diverses marques on creiem que hi ha:
  - només energia cinètica.
  - només energia potencial.
  - la suma de les dues (energia mecànica).

Què observem?

 • Com més amunt deixem caure la bala en el circuit, més velocitat adquireix per entrar al loop.
 • Cal arribar a un compromís entre alçada inicial i forma del loop i del circuit per tal que la bala faci el recorregut sencer, sense caure ni sortir disparada.

Paraules clau

Loop, Energia mecànica, Energia cinètica i potencial

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

5 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades

https://www.physicsclassroom.com/class/circles/Lesson-2/Amusement-Park-Physics