Imants intel·ligents

Magnetisme, Repulsió, Imants

0

Professor / divulgador

Daniel García, Silvia Guix

Centre educatiu

FEP de la UdG

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

  • Imants petits
  • Taps d'ampolla
  • Un recipient amb aigua

Com ho fem?

  1. Omplim el recipient amb aigua i el posem damunt la taula.
  2. Anem col·locant els taps amb els imants, un per un, sobre la superfície d'aigua, al centre del recipient. Cal anar en compte quan es posin els imants perquè no s'enfonsin.

Què observem?

  • Cal explicar, abans de realitzar l’experiment, que tots els imants estan disposats de manera que el pol que nosaltres considerem positiu mira cap a dalt. Una vegada s’ha explicat això, seria interessant preguntar als participants què creuen que passarà quan comencem l’experiment.
  • Poc a poc anem observant com els taps es van allunyant els uns respecte els altres, per la superfície de l'aigua continguda al recipient, formant plígons regulars. Aquest fet és degut a les forces de repulsió entre aquests.

Paraules clau

Magnetisme, Repulsió, Imants

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

5 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades

http://blogthinkbig.com/experimentos-magnetismo/