Glu glu

Densitat, temperatura d'ebullició

Any de presentació
 • 2023
Assignatura
 • Física
 • Química
 • Geologia
Física
 • Fluids
Química
 • Propietats característiques (duresa, densitat, canvis d'estat, volatilitat...)
Geologia
 • La terra, estructura i composició
Grau de dificultat
 • Normal
Materials casolans i no perillosos
 • Si

Docent 

Nuria Brugat Maurici

Centre educatiu

IES Ridaura

Any de presentació a Ciència entre tots

2023

Llistat de material necessari

 • Aigua
 • Oli
 • Colorant
 • Recipient de vidre
 • Placa calefactora

Com ho fem?

En un recipient de vidre es disposa aigua amb colorant i una petita quantitat d'oli. Amb això simularem una làmpada de lava.

Què observem?

El fet que la temperatura d'ebullició de l'aigua sigui més baixa que la de l'oli i jugant amb la menor densitat de l'oli, en esclafar el conjunt es formen unes llengües que van pujant del fons del recipient .
Aquest moviment és molt semblant al moviment dels materials que pugen del nucli a l'escorça, coneguts com a corrents de convexió.

Paraules clau

Densitat, temperatura d'ebullició

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

30 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades