Generació de corrent elèctric amb bobines i camps magnètics 2

Electromagnetisme, Generació, Electricitat

0

Professor / divulgador 

Jordi Tordera Soler

Centre educatiu

INS Anton Busquets i Punset

Any de presentació a Ciència entre tots

2018

Llistat de material necessari

  • bobina de cable de coure esmaltat de 0,3 mm
  • 3 xeringues de 10 ml
  • 6 imants de 14 mm de diàmetre (dos per xeringa)
  • Fustes diverses, cola, visos, filferro...

Com ho fem?

  1. Envoltem cada xeringa amb 400 espires formant una bobina
  2. Posem els imants a la punta de l'èmbol de la xeringa, un cop s'ha eliminat la goma, per encolar-hi dos imants a cadascuna.
  3. Fem un cigonyal que desfasi 120º el sentit del moviment de cada xeringa.
  4. Ho disposem tot en un tauler, fent les manovelles necessàries, per connectar el cigonyal amb les xeringues.

Què observem?

En moure el cigonyal amb una trepant (per exemple), cada xeringa crea un corrent altern sinusoidal desfasat 120º respecte la resta de xeringues.

Paraules clau

Electromagnetisme, Generació, Electricitat

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

1 minut

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?