Física amb CD's reciclats I: moment d'inèrcia

Rotació, Inèrcia, Cinemàtica

0

Professor / divulgador

Josep M. Broch Muñoz

Centre educatiu

Institut Anton Busquets i Punset (Sant Hilari Sacalm)

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

  • Diversos CD's reciclats (nosaltres en fem servir quatre per a cada roda).
  • Cargols, femelles i volanderes de dos diàmetres diferents (nosaltres fem servir tres cargols per a cada roda, amb les corresponents femelles i volanderes).
  • Un pla inclinat (pot ser la mateixa taula).

Com ho fem?

Preparem tres rodes diferents, fent servir els CD's com a roda i els cargols com a eixos. Són les següents:

1. Amb els cargols de major massa, col·locats lluny de l'eix de gir (a 1,5 cm de l'exterior del CD).
2. Amb els cargols de menor massa, col·locats lluny de l'eix de gir (a 1,5 cm de l'exterior del CD).
3. Amb els cargols de major massa, col·locats prop de l'eix de gir (a 1,5 cm de l'interior del CD).
4. Deixem baixar les tres rodes per un pla inclinat i observem quina és la que s'accelera més.

Què observem?

Podrem veure com afecten la massa i la seva distribució a la inèrcia en el moviment de rotació.

Paraules clau

Rotació, Inèrcia, Cinemàtica

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

10 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades

https://www.youtube.com/watch?v=2IlcvV30Vfs