Fem una termoclina

Termoclina, Densitat, Aigua

0

Professor / divulgador 

Laura Pérez

Centre educatiu

La Salle Girona

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

  • Colorant (utilitzem blau de metilè).
  • Recipient transparent.
  • Aigua freda.
  • Aigua calenta.
  • Xeringa

Com ho fem?

  1. Omplim el recipient d'aigua freda, aproximadament unes 3/4 parts.
  2. Addicionem aigua calenta a la part superior (cal fer-ho molt lentament i amb l'ajuda d'una xeringa per tal de minimitzar turbulències intentant d'obtenir la separació de fases).
  3. Afegim unes gotes de colorant (blau de metilè) a la columna d'aigua.

Què observem?

  • Amb aquest experiment simulem el que li passa al Mar Mediterrani en funció de la temperatura a la qual ens trobem. A l'estiu la superfície de l'aigua s'escalfa i, per tant, aquesta té una densitat inferior a l'aigua que té per sota. 
  • A l'afegir el colorant observem que aquest queda comprès dins la franja d'aigua calenta i que, per tant, no penetra a més profunditat. Aquesta franja de contacte entre l'aigua calenta i l'aigua freda s'anomena termoclina. La seva presència o absència pot determinar les dinàmiques ecològiques. A l'estiu, al trobar-se l'aigua estratificada (degut a aquest gradient tèrmic), els nutrients resten al fons marí i el fitoplàncton a la superfície, per la qual cosa la productivitat biològica és molt baixa. En canvi en èpoques de barreja d'aigues (trador-primavera), quan es trenca la termoclina, es produeix l'ascens de nutreints a capes superiors i la productivitat biològica tendeix a augmentar.

Paraules clau

Termoclina, Densitat, Aigua

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

10 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?