Fem pintura amb pigments minerals!

Pigments minerals, Aglutinants

0

Professor / divulgador

Xavier Martí Ausejo

Centre educatiu

Institut Maria de Bell-lloc

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

 • Minerals (hematites, limonita, malaquita, atzurita, guix,...).
 • Llimes i morters.
 • Ous
 • Espàtules
 • Paletes (de plàstic).
 • Pinzells
 • Suports de fusta.

Com ho fem?

 • Què són?

Els pigments minerals són aquells que s'obtenen a partir de determinats minerals quan s'aconsegueix reduir-los a pols fina. Aquests minerals s'anomenen minerals pictòrics.

 • Com s'obtenen?

Depenent de la duresa del mineral caldrà utilitzar unes o altres eines.
   - En minerals molt tous tan sols ens caldrà gratar-los amb l'ajuda, per exemple, d'una llima.
   - En minerals més durs caldrà utilitzar una escarpa i un morter. Els millors morters són els d'àgata (varietat del quars). També van bé els de vidre. Els de ceràmica poden quedar tenyits i/o ratllats.

En ocasions el mineral del qual volem extreure la seva pols està barrejat amb altres minerals i caldrà anar amb molta cura per obtenir el pigment.

Finalment la pols obtinguda es guarda en pots.

 • Quins minerals?

Alguns són molt comuns i relativament fàcils de trobar. Els pigments obtinguts a partir dels minerals pictòrics més abundants són els que la humanitat ha utilitzat, ja des de les primeres pintures rupestres, fins a ben entrat el segle XIX, quan es van començar a desenvolupar i utilitzar els pigments sintètics derivats del petroli. Normalment les escombreres d'antigues mines avui abandonades són el millor lloc per trobar-los. Podeu consultar-ho aquí: http://www.minercat.com/mineratlas/

A continuació hi ha la llista en ordre d'abundància i/o facilitat de recol•lecció dels principals minerals pictòrics:

- Hematites (Fe2O3): la pols obtinguda és d'un color ocre-vermellosa (vermell cirera). Cal tenir present que l'Hematites es presenta en tres formes: compacta, terrosa (de duresa molt baixa) i “oligist” (cristalls brillants i laminars) que no sempre són de color vermell.
- Limonita (Barreja d’òxids de ferro): Goethita (FeO(OH)), lepidocrocita (FeO(OH)) i hematites (Fe2O3). La pols obtinguda és d'un color ocre groguenca (color cafè).
- Malaquita (Cu2(OH)2CO3): la pols obtinguda és d'un color verd pàl•lid (anomenat verd “malaquita”).
- Atzurita (Cu3(CO3)2(OH)2): la pols obtinguda és d'un color blau cel molt suau (anomenat blau “d’atzurita”).
- Pirolusita (MnO2): la pols obtinguda és d'un color negra.
- Cinabri (HgS): la pols obtinguda és d'un color vermell carmí (vermell “cinabri” o vermelló). Hi ha pocs jaciments al món. Un dels més abundants es troba a la franja pirítica ibèrica (Almadén).
- Guix (CaSO4 • 2H2O): la pols obtinguda és d'un color blanc. S'utilitza com a “càrrega” de la pintura i per suavitzar els colors.
- Aerinita (Ca4(Al,Fe,Mg)10Si12O35(OH)12CO3•12H2O): la pols obtinguda és d'un color blau cel (anomenat blau “aerinita”). Hi ha molt pocs jaciments i es situen en el pre-pirineu lleidatà i d'Osca.

 • Com els farem servir?

Per tal d'utilitzar el pigment com a pintura artística ens cal un aglutinant. Com que el pigment és insoluble, l'aglutinant el dispersa creant una emulsió, és a dir, una dispersió estable com ho seria la maionesa. Per tant: PINTURA = PIGMENT + AGLUTINANT

L'aglutinant que utilitzem en l'experiència és l'ou, principalment rovell, ja que té major contingut en greix. I la tècnica artística per pintar que utilitza l'ou s'anomena pintura al tremp d'ou.
Cada aglutinant és adequat a un determinat tipus de suport. Així per exemple, la pintura al tremp és adequada per pintar sobre fusta.

Altres aglutinants i suports serien:
AGLUTINANT TÈCNICA ARTÍSTICA SUPORT
Oli de llinosa Pintura a l'oli Fusta o llenç
Goma aràbiga Aquarel•la Paper especial (paper d'aquarel•la)
Goma aràbiga + blanc Gouache Paper d'aquarel•la o para gouache
Àcid acrílic Pintura acrílica Paper, fusta, llenç
Aigua de calç Pintura al fresc Paret preparada amb cal humida

 • I ... com pintem?

Evidentment el primer que necessitarem són pinzells. Abans, però, amb l'ajuda d'unes espàtules caldrà barrejar l'aglutinant amb el pigment. Si utilitzem el rovell de l'ou, caldrà abans batre'l enèrgicament i afegir-li una mica de clara per millorar la textura.
La barreja es fa en unes paletes de plàstic que es poden adquirir en qualsevol botiga de venda de material escolar. Alternativament es poden utilitzar les tapes dels pots de vidre. Els mateixos pots s'omplen d'aigua i serviran per netejar el pinzell quan canviem d'un color a un altre.
Abans de tot, però, cal fer un dibuix amb el llapis a sobre d'uns suports de fusta. Aquests suports de fusta s'han d'adquirir en botigues de venda de materials pictòrics i artístics. El dibuix pot ser lliure o bé calcat amb paer carbó a partir d'uns models.

Què observem?

El resultat de l'experiència són unes pintures sobre fusta realitzades amb pigments minerals.

Paraules clau

Pigments minerals, Aglutinants

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

30 min (sense comptar l'obtenció del pigment)

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades

http://www.minercat.com/mineratlas/
https://lauragell.wordpress.com/2015/06/08/taller-de-pintura-amb-pigments-minerals-fira-de-la-ciencia-al-carrer-a-lleida-maig-2015/