Empremta Ganxona

Higiene, microorganismes

0
 • Any de presentació
  • 2021
 • Assignatura
  • Biologia
 • Biologia
  • El cos humà

Docent

Ariadna Viñas Jurado

Centre educatiu

Institut Sant Elm

Any de presentació a Ciència entre tots

2021

Llistat de material necessari

 1. Bastonets estèrils.
 2. Gel hidroalcohòlic.
 3. Aigua i sabó.
 4. Plaques de Petri amb medi agar.
 5. Bec de Bunsen.
 6. Mostres (mans, teclats i telèfons mòbils)

Com ho fem?

1. S'esterilitza la zona de treball amb solució hidroalcohòlica i s'encén un bec de Bunsen per mantenir l'esterilitat.
2. S'agrupen les plaques de Petri amb medi agar, en 5 grups, un grup control i quatre experimentals*. Els quatre grups experimentals es divideixen en: mostres de mans brutes, mostres de mans netes (una higienitzada amb aigua i sabó i l'altre amb gel hidroalcohòlic), mostres de teclat d'ordinador i pantalla de telèfon mòbil i mostres de teclat d'ordinador i pantalla de mòbil nets.
3. S'agafa les mostres per cada grup de plaques mitjançant un bastonet estèril de cotó, un per a cada mostra.
4. Es realitza la sembra** pel creixement microbià a cada placa de Petri de cada grup i es retolen per poder diferenciar-les.
5. A continuació es realitza la neteja de mans amb aigua i sabó i gel hidroalcohòlic, seguint el protocol de neteja establert per Sanitat. Així mateix, també es realitza la neteja de les superfícies electròniques (teclat i pantalla) seguint les indicacions de Sanitat i Ensenyament.
6. S'agafa mostra de nou per cada grup de plaques mitjançant els bastonets estèrils de cotó.
7. Es realitza la sembra** per al creixement microbià a cada placa de cada grup establert i es retolen per diferenciar-les entre elles i de les mostres sense netejar.
8. Finalment, s'agafen totes les plaques i s'incuben a 37ºC durant 24 hores aproximadament.
9. Un cop realitzat l'experiment, cal tancar el bec de Bunsen i es torna a netejar la zona de treball.
* Realitzar 3 rèpliques, com a mínim, de cada procés (mans i ordinador i telèfon mòbil).
** Sembra per estria:
Passem el bastonet per la superfície, rotant-lo.
Fem lliscar el bastonet suaument sobre l'agar, tot fent un moviment en ziga-zaga que cobreixi tota la placa.

Què observem?

- A les plaques on hem sembrat les mostres de mans brutes, teclats i pantalles de mòbils utilitzats observarem diferents tipus de creixements microbians. Els fongs es caracteritzen per tenir un creixement amorf, sense forma, colònia o límit definit, mentre que els bacteris creixeran formant colònies, normalment circulars amb límit definit.
- A les plaques on hem sembrat les mostres de mans netes, teclats i pantalles de mòbils nets, observarem que no hi haurà, pràcticament, creixement microbià (si no s'ha netejat correctament, és possible que hi creixi alguna colònia esporàdica).

Paraules clau

Microorganismes, higiene

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

48 hores aproximadament, tenint en compte la preparació del medi agar en les plaques de Petri, així com la sembra i el cultiu de 24h a 37ºC.

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

No