Els colors del manganès

Redox, Color, Manganès

0

Professor / divulgador 

Jordi Dalmau Solé

Centre educatiu

La Salle Girona

Any de presentació a Ciència entre tots

2018

Llistat de material necessari

 • Permanganat de potassi
 • Xupa xups
 • 200 mL aigua destil•lada
 • 0,5 g NaOH (3 llenties aproximadament)
 • Vas de precipitats o Erlenmeyer de 250 mL
 • Espàtula
 • Agitador elèctric manual (opcional)
 • Cinta adhesiva (opcional)

Com ho fem?

 1. Transvasem 200 mL d’aigua destil•lada a un vas de precipitats o Erlenmeyer.
 2. Hi dissolem completament 0,5 g de NaOH.
 3. Addicionem una punta d’espàtula de permanganat de potassi (no massa ja que l'intens color lila podria evitar que s'apreciessin els altres canvis de colors).
 4. Agitem la dissolució amb un xupa-xup que prèviament hem desembolicat. Si disposem de l’agitador manual i de cinta adhesiva, el xupa-xup s’hi pot enganxar per a fer l’agitació més homogènia i més còmoda, tot i que no és necessari i si es vol, es pot remenar agafant el xupa xup amb la mà.

Què observem?

 1. En el moment d’introduir la punta d’espàtula de permanganat de potassi observarem un color lila intens degut a l’estat d’oxidació +7 del manganès en el ió permanganat. A partir d’aquí a mesura que anem barrejant veurem els successius canvis de color.
 2. Al cap de pocs segons veurem virar la dissolució a un color verd intens degut a l’estat d’oxidació +6 del manganès en l'ió manganat.
 3. Val a dir que entre el color lila i el verd s’observa l’aparició d’un color blau. Aquest fet té dues possibles explicacions. La primera és deguda a la barreja dels colors lila i verd a la vegada que dóna un aspecte blavós. La segona és que es forma una espècie (hipomanganat) de permanganat amb estat d’oxidació +5.
 4. A continuació observarem l’aparició d’un color groc marronós degut a que els ions manganat seran reduïts després a diòxid de manganès on el manganès té un estat d’oxidació de +4.
 5. Si seguim agitant veurem com la dissolució es torna d’un color taronja degut a que el diòxid de manganès sòlid acaba formant una suspensió col•loidal en el medi bàsic.

Paraules clau

Redox, Color, Manganès

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

0,5 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

No

Bibliografia o webs relacionades

http://www.scienceinschool.org/content/colourful-chemistry-redox-reactions-lollipops