Electròlisi per 1 €

Electròlisi, Aigua, Casolà

0

Professor / divulgador

Pep Anton Vieta

Centre educatiu

La Salle Girona

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

 • Petit recipient de plàstic (pot ser un got de festa tallat).
 • Una pila del tipus "quadrada" de 9V.
 • Dues xinxetes.
 • Aigua.
 • Dissolució 0.5M H2SO4

Com ho fem?

 1. Clavem dues xinxetes al voltant del centre del recipient de plàstic (pot ser un got de festa tallat) de manera que els seus caps quedin a la part exterior i estiguin separats a la mateixa distància que ho estan els borns de la pila (si veiem que el recipient s'esquerda, al clavar la xinxeta, hi tornarem afegint prèviament un tros de cinta adhesiva).
 2. Omplim el recipient de plàstic amb la dissolució 0.5M d'H2SO4.
 3. Col·loquem el recipient de plàstic amb les dues xinxetes clavades i l'electròlit (la nostra cel·la) sobre la pila "quadrada" de 9 V de manera que els caps de les xinxetes coincideixin amb cadascun dels seus dos borns. Si anem en compte la cel·la es mantindrà en equilibri sobre la pila.

Què observem?

 • Sobre cadascuna de les agulles de la xinxeta (els nostres elèctrodes) observem com s'alliberen bombolles de gasos incolors.
 • Sobre un dels elèctrodes s'allibera més volum de gas que de l'altre. Aquest primer és el càtode, on es forma l'hidrogen. La xinxeta sobre la qual s'allibera menys volum de gas és l'ànode i aquest és l'oxigen. Gràcies a aquesta diferència, que ens indica l'estequiometria de la reacció, podem identificar ràpidament els elèctrodes a l'electròlisi de l'aigua.

  2 H2O(l) --> 2 H2(g) + O2(g)

Paraules clau

Electròlisi, Aigua, Casolà

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

10 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades

http://chemteacher.chemeddl.org/joomla/index.php?option=com_garyscookbook&func=print&id=10&pop=1

http://highschoolenergy.acs.org/content/hsef/en/how-do-we-use-energy/electrolysis-of-water.html

https://www.scientificamerican.com/article/splitting-water/