Electròlisi de l'aigua

Electròlisi, Aigua

0

Professor / divulgador

Núria Lladó

Centre educatiu

Institut Sant Feliu

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

 • Recipient de plàstic transparent amb dos elèctrodes de platí incrustats.
 • Dos tubs d’assaig.
 • Suports metàl·lics, nous i pinces.
 • Font d’alimentació de corrent continu.
 • Pinces de cocodril i fils de connexió.
 • Aigua destil·lada.
 • Àcid sulfúric.

Com ho fem?

 1. Omplim fins a la meitat el recipient de plàstic i afegim uns 10 ml d’àcid sulfúric.
 2. Omplim totalment d’aigua els tubs d’assaig i sense que entri aire tapar cada elèctrode amb els tubs d’assaig. Connectem la font d’alimentació amb els elèctrodes. Comprovem l’aparició de petites bombolles de gas que es formen sobre la superfície dels elèctrodes, els gasos formats van pujant fins ocupar la part superior de cada tub d’assaig.

Què observem?

 • La descomposició de l’aigua en els seus elements mitjançant l’aplicació d’un corrent elèctric continu.
 • A l’elèctrode on s’allibera més volum de gas és al càtode, on es forma hidrogen. A l'altre, l'ànode, s'hi forma oxigen.

Paraules clau

Electròlisi, Aigua

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

15 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

No