El ''Paper'' de l'enginyeria Química

Enginyeria Química, Paper, Nanocel·lulosa

0

Professor / divulgador 

Joaquim Agusti Tarrés Farrés

Centre educatiu

Escola Politècnica Superior (UdG)

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

 • Bomba de buit.
 • Embut büchner.
 • Kitasato
 • Proveta
 • Jerra de plàstic.
 • Ultraturrax
 • Suspensions de diverses fibres.

Com ho fem?

 1. Muntem, treballant en equip, un sistema de buit per a la formació de paper a partir de diferents suspensions de fibres.
 2. Observem les diferències entre els papers formats i el perquè d'aquestes.
 3. Per altre banda realitzem la desestructuració d'una suspensió de fibres a nivell nanomètric, observant l'elevada capacitat de retenció d'aigua que tenen les nanofibres.

Què observem?

 • S'observa el procés de formació d'una fulla de paper a escala de laboratori.
 • Determinem les diferents característiques que presenten els fulls formats, depenent de l'origen del qual provenen les fibres utilitzades.
 • Observem l'elevada capacitat d'enllaç que presenten les nanofibres de cel·lulosa.

Paraules clau

Enginyeria Química, Paper, Nanocel·lulosa

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

10 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?