Efecte fotoelèctric

Làser, Quàntum, Fotó

0

Professor / divulgador 

Clara Bravo Torrens

Centre educatiu

INS luuís Companys (Tordera)

Any de presentació a Ciència entre tots

2018

Llistat de material necessari

  • Placa metàl·lica
  • Diversos punters làser

Com ho fem?

  1. Posem la placa metàl·lica sobre una superfície plana.
  2. Apuntem la placa amb diferents punters làser.

Què observem?

  • Amb els puntrers làser més energètics (llum de més alta freqüència) aconseguim generar electricitat (el làser blau i no pas amb el vermell).
  • L'efecte fotoelètric ens diu que la capacitat que té el feix de llum d'alliberar electrons de la placa metàl·lica no depèn de la seva intensitat sinó de la longitud d'ona (color) i, per tant, freqüència (energia) del feix de llum. 
 Paraules clau

Làser, Quàntum, Fotó

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

1 minut

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

No