Cursa de líquids

Propietats dels líquids

0
 • Any de presentació
  • 2023
 • Assignatura
  • Química
  • Biologia
 • Química
  • Propietats característiques (duresa, densitat, canvis d'estat, volatilitat...)
 • Biologia
  • Els éssers vius
 • Grau de dificultat
  • Fàcil
 • Materials casolans i no perillosos
  • Si

Docent 

David Soler

Centre educatiu

INS Ridaura

Any de presentació a Ciència entre tots

2023

Llistat de material necessari

 • 4 ampolles d'aigua buides, obertes per la part ampla i amb un foradet petit al tap (la mida del forat ha de ser igual per a les 4 ampolles)
 • 4 vasos de precipitats de 100ml
 • Suport per aguantar les 4 ampolles
 • 4 líquids diferents (aigua, etanol, oli i suavitzant de la roba). poden ser altres líquids i més de 4 si es vol

Com ho fem?

1- Posem les ampolles invertides sobre el suport i un alumne tapa el forat del tap amb els dits.
2- Un altre alumne omple cada ampolla amb 100ml d'un líquid cadascuna de les ampolles (aigua, oli, etanol i suavitzant)
3- Es posen els 4 vasos de precipitats sota cada una de les ampolles.
4- A la vegada, es treuen els dits i el líquid comença a rajar i a caure dins el vas de precipitats, comencem a cronometrar el temps.
5- Es calcula el temps que tarda a buidar-se l'ampolla completament .

Què observem?

En funció de la viscositat el líquid tardarà més o menys temps a buidar-se de l'ampolla (com més viscós, més temps tardarà). Aquesta pràctica permet entendre el concepte de la viscositat de diferents líquids. Cal tenir en compte que la temperatura afecta a la viscositat i que, per tant, els resultats de l'experiment poden variar si hi ha canvis de temperatura.

Paraules clau

Viscositat, propietats dels líquids

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

20 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades