Creus en l'Isaac? Fes la volta a un vas d'aigua sense vessar-la

Volta, Inèrcia, Lleis de Newton

0

Professor / divulgador 

Albert Bramon i Vives

Centre educatiu

Institut La Garrotxa

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

  • Un parell de gerres.
  • Aigua.

Com ho fem?

  • Fes la volta sencera a un vas ple d’aigua sense vessar-la.

Què observem?

  • Si agafem el vas amb el palmell de la mà cap amunt, tal com mostra el dibuix, i fent el gir amb convicció però sense presses, aconseguirem fer la volta sencera sense vessar l’aigua.
  • Per una banda l’aigua segueix la llei de la inèrcia, Primera Llei de Newton, de manera que aquesta té tendència a seguir endavant amb la mateixa velocitat i en línia recta. Per altra banda, d’acord amb la Segona Llei de Newton, el pes i el cul del got empenyen l’aigua cap al centre i li provoquen una acceleració cap a ell. El moviment final serà una combinació de les dues tendències: l’aigua seguint un moviment circular.
  • També podem explicar l'observació dient que, si ens fixem en el vas i sabem que sobre un cos que gira hi actua una força anomenada centrífuga, el pes i la força del cul del vas equilibren aquesta força fent que l’aigua es quedi a la mateixa posició que el vas.

Paraules clau

Volta, Inèrcia, Lleis de Newton

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

3 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?