Creus en l'Isaac? El cop de karate

Karate, Inèrcia, Lleis de Newton

0

Professor / divulgador 

Albert Bramon i Vives

Centre educatiu

Institut La Garrotxa

Any de presentació a Ciència entre tots

2017

Llistat de material necessari

  • Un full de paper.
  • Un vas d'aigua.

Com ho fem?

1. Col·loquem un vas d’aigua sobre la taula i un paper a sota seu de manera que aquest sobresurti del caire de la taula.
2. Agafem el paper amb una mà i amb l’altra mà fem un cop de karate sobre el paper, entre la taula i la mà. Veuràs que el vas d’aigua no es mou!

Què observem?

  • Aquest joc segueix la Primera Llei de Newton segons la qual si un objecte està en repòs i no hi apliquem cap força, continuarà en repòs in saecula saeculòrum.
  • Si volem afinar més cal tenir en compte que la Segona Llei de Newton F = m·a es pot escriure com F = m·∆v/∆t o, el que és el mateix, F·∆t = m·∆v. És a dir, si fem que la força de fricció entre el paper i el vas duri molt poc (cop ràpid de karate) la variació de la velocitat serà molt petita.

Paraules clau

Karate, Inèrcia, Lleis de Newton

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

2 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?