Boles Màgiques

Refracció, Llum, Hidrogel

0

Professor / divulgador 

Josep Martí Carreras

Centre educatiu

INS Sant Feliu de Guíxols

Any de presentació a Ciència entre tots

2018

Llistat de material necessari

 • Boletes d’hidrogel sense color per a regar les plantes.
 • Recipients transparents
 • Aigua
 • Punter Làser

Com ho fem?

 1. Posem les boletes d'hidrogel dins un recipient de vidre. És obvi que les boletes es distingeixen perfectament.
 2. Fem passar la llum del punter làser entre les boles i veiem com la llum es reparteix d’una forma aparentment aleatòria per tot el vas.
 3. Finalment omplim el recipient amb aigua.

Què observem?

 • Omplint el recipient amb aigua observem com no podem distingir les boletes. És com si haguessin desaparegut. De fet, si ara hi fem incidir la llum làser veiem que aquesta travessa tot el vas sense desviar-se. Com pot ser?
 • Podem distingir els objectes perquè els rajos de llum s’hi reflecteixen, s’hi absorbeixen, o bé, si són transparents, s’hi refracten.
  La refracció és un fenomen que es produeix quan un raig de llum passa d’un medi amb un cert índex de refracció a un altre amb un índex de refracció diferent.
  Si no posem aigua dins de recipient on hi ha les boles, podem distingir perfectament la seva presència. Si fem incidir la llum d’un làser sobre les boles, podrem veure com la llum làser es va desviant a mida que passa del medi aire al medi del qual estan fetes les boles, i a l’inrevés.
  Un cop hi hem afegit aigua al recipient sembla que les boles desapareixen de forma màgica. En aquest cas la llum làser travessa el recipient sense desviar-se, com si únicament fos ple d'aigua. La raó és que l’índex de refracció de les boletes és pràcticament igual al de l’aigua i, per tant, segons la llei d’Snell els angles d’incidència i el de refracció són iguals.

Paraules clau

Refracció, Llum, Hidrogel

Grau de dificultat

Fàcil

Durada de l'experiència

5 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?