Black Hole

Horitzó d'esdeveniments, Radi de Schwarzschild, Gravetat

0

Professor / divulgador 

Antonio Serrano

Centre educatiu

INS L'Assumpció (Elx)

Any de presentació a Ciència entre tots

2018

Llistat de material necessari

  • Embut hiperboloïdal gran, almenys d'1 m de diàmetre. Serveix una pota d'una taula que tingui aquesta forma; també un gran megàfon. O bé una tela tensada deformada per una bola d'acer al centre.
  • Boles d'acer d'almenys 0.5 mm de diàmetre.

Com ho fem?

Es tracta de reproduir un forat negre, la qual cosa ve a ser com un gran embut/colador que empassa tot allò que s'acosta al seu radi d'acció (radi de Schwarzschild).

Què observem?

Les parets de l'embut tenen un perfil hiperboloïdal. En llançar una bola d'acer tangencialment des de dalt de tot s'observa que aquesta va accelerant linealment degut a la disminució del radi de curvatura de la trajectòria, tot i que s'ha de conservar el Moment Angular. La bola (pot simbolitzar un planeta) és engolida irremissiblement pel forat.

Paraules clau

Horitzó d'esdeveniments, Radi de Schwarzschild, Gravetat

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

5 minuts

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

Bibliografia o webs relacionades

Open University-BBC-Videos
Agujeros negros, Kip Thorne
Harald Lech-Deutsche tv