Aigua i supervivència

Aigua, filtració, potable

0
 • Any de presentació
  • 2023
 • Assignatura
  • Química
  • Biologia
 • Química
  • Separació de mescles
 • Biologia
  • Els éssers vius
 • Grau de dificultat
  • Normal
 • Materials casolans i no perillosos
  • No

Docent 

Mª Elena Ramos Lermo

Centre educatiu

INS Vallvera

Any de presentació a Ciència entre tots

2023

Llistat de material necessari

 • 2 gots transparents
 • Una corda gruixuda
 • Aigua de riu
 • Lleixiu
 • Vinagre
 • Iode
 • Làmpada UV
 • Plaques de petri amb cultiu agar-agar
 • Estufa de laboratori
 • Agulla de sembrar
 • Fogonet alcohol o bufador de gas.

Com ho fem?

Els objectius d’aquesta pràctica són:
- Veure que es pot filtrar aigua utilitzant un cordill (pot ser de les sabates) i basant-nos en la capil·laritat i en els vasos comunicants.
- Comprendre la diferència entre aigua filtrada i aigua potable.
- Veure la potabilitat d’aigües filtrades amb diferents tractaments posteriors.
- Veure quins productes comercials es basen en els procediments que hem practicat.

Els passos que seguirem seran:

1) Anem a buscar aigua en algun riu proper. Agafem aigua que contingui residus a filtrar i que es vegin a ull nu.
2) Col·loquem dos gots transparents separats per una certa altura i comunicats per un cordill gruixut. En el got a més altura col·locarem l’aigua del riu sense filtrar.
3) Esperarem l’estona que calgui de manera que per capil·laritat i gràcies a l’efecte dels vasos comunicants aconseguirem tenir l’aigua filtrada en el got inferior. Al got superior quedarà el residu sòlid. Aquest procés es podria fer amb el cordill de la sabata en cas de necessitat.
4) L’aigua filtrada encara pot contenir microorganismes potencialment mortals en cas de supervivència.
5) Analitzem quins mètodes de potabilització podem utilitzar: afegir unes gotes de lleixiu, unes gotes de iode (suposem que en cas de supervivència en portem amb nosaltres), vinagre i irradiant uns 2 minuts amb una làmpada de llum UV.
6) Preparem cultius amb agar-agar amb aigua i inoculem aigua sotmesa als diferents tractaments. Seguim el procediment estàndard de sembrat esterilitzant l’agulla correctament. Preparem també un control.
7) Col·loquem les plaques de petri a l’estufa a 30 ºC i mirem l’evolució a les 24 h i a les 48 h.
8) Finalment, analitzem els mètodes comercials de potabilitzar aigua que es troben a l’abast d'excursionistes i que es basen en les tècniques que hem treballat.

Què observem?

- L’aigua filtrada encara conté molts microorganismes i no és segura pel consum.
- L’aigua tractada amb iode és la que no ha desenvolupat cap colònia.
- L’aigua tractada amb llum ultraviolada ha desenvolupat poques colònies, però potser caldria augmentar el temps d’irradiació perquè no en desenvolupés cap.
- Al mercat existeixen productes comercials de filtració / potabilització d’aigua que filtren amb mètodes semblants al nostre i potabilitzen amb clor o amb llum UV. En excursions caldrà portar el material segons el risc que s’assumeix.

Paraules clau

Aigua, filtració, potable

Grau de dificultat

Normal

Durada de l'experiència

4 hores

La podem reproduir utilitzant materials casolans/quotidians i no perillosos?

No

Bibliografia o webs relacionades