El joc

Joc de l’àtom, edició 2017


Proposta

Trobar un fil conductor per passar per diferents parades de la fira proporcionant una idea de cohesió al visitant/alumnat.

El professorat lliurarà a l’alumnat del seu centre/grup un àtom amb la numeració per tal d’anar a les 6 parades assenyalades i aconseguir els 6 electrons corresponents.

Al Punt Joc de l’àtom (al costat del Punt d’Informació) es donaran àtoms als visitants que vulguin participar en aquest joc/gimcana.

A cada parada es farà una pregunta al visitant/alumnat sobre l’experiència que s’hi mostra i quan aquest encerti la resposta se li entregarà l’electró corresponent (gomet) que haurà d’enganxar al seu àtom.

Un cop aconseguits els 6 electrons, el participant haurà d’anar al Punt Joc de l’àtom amb el seu àtom  omplert. En aquest punt es comprovarà que l’alumnat/visitant hagi fet el recorregut sencer i, si és el cas, se li lliurarà un detall/regal recordatori de la fira.

Els àtoms amb els seus 6 electrons (de carboni) s’aniran penjant en estructura monocapa que, en finalitzar la jornada, simbolitzarà un cristall de grafè, aquest material amb propietats sorprenents i que és la delícia dels científics i investigadors.

Què necessitem?

Que cada taula o paradeta pensi una qüestió sobre la seva experiència.  Si l’alumnat/visitant encerta la resposta se li lliurarà l’electró (gomet) corresponent.

Àtoms i electrons

Cada parada disposarà d’àtoms perquè els seus alumnes participin en el joc.

A cada taula hi haurà els electrons (gomets) per tal de donar als participants que contestin positivament  la qüestió plantejada.